Artık Tüm Potansiyellerini Açığa Çıkarma Vaktin Gelmedi mi?


 

Hiç doğayı izledin mi? Doğada hiçbir hayvan, kendini ve bir diğerini yargılamaz… Kendi potansiyellerini bilir ve gerektiğinde kullanır. Her an, an’dadır. Hiçbir otobur hayvan, hiçbir etobur hayvanı yargılamaz. Sadece uzak durması gerektiğini bilir. Nefret, kin, intikam,… gibi duygular beslemez. Olan olaya şahitlik eder sadece. Hiçbir ağaç bir diğerinin meyvelerini kıskanmaz mesela, benden daha güzel meyve veriyor demez… Ya da benden daha çok yaprağı var demez… Diğer ağacın neyi eksikse ona kendi deposundan gönderir… Doğanın hiçbir alanında yargı yoktur. Öfke, kızgınlık, nefret, kin,… gibi düşük frekanslı enerjiler yoktur.

Peki bir hayvan kendi potansiyellerini ne zaman unutur ve fark etmez? Evcilleştirildiğinde… Ona nasıl davranılması gerektiği öğretildiğinde, yemesinden içmesine, eğitim teknikleriyle, hayvan kendi potansiyellerini bir kenara koyar, ondan istenilen potansiyellerini açığa çıkarır sadece. Eğer, kendi potansiyellerini açığa çıkarmaya kalkarsa cezalandırılır. Bu uyumlanma öylesinedir ki, yırtıcı ve vahşi bir hayvan bile evcilleştirildiğinde bu potansiyellerini bir kenara bırakır. Vazgeçer… Bu potansiyeller ondan yitirilmemiştir. Oradadır. Sadece bastırılıyordur. Çünkü hiçbir canlının öz varlığı tahrip edilemez, zarar göremezdir.

Ya bizlerin de potansiyelleri bastırılıyorsa? Bize de çeşitli eğitim, öğretim, tv, her yerdeki subliminal mesajlarla, nasıl davranmamızı, neye inanmamızı, nasıl bakış açılarıyla dolu olmamızı, nasıl olmamızı istiyorlarsa ve bize öyle yüklemeler yapılıyorsa? Bizler de farkında olmadan, kendimizi unuturak, vazgeçerek, onların istedikleri gibi kendimizi küçücük kutucuklara sığdırmaya çalışarak “uyumlanıyorsak”? Çünkü biz, kendi gücümüzü ve potansiyellerimizi farkına varırsak, kontrol edilemeyiz… Ya her şey bizi kontrol edip, gücü elinde tutmak isteyenlerin oyunuysa? Ve de esasen her şey bir seçimse? Eğer sen seçersen kendini, her şeyi değiştirebilirsin… Tüm öğrendiklerini bir kenara bırakırsan, bakış açılarından, inançlarından, yargılarından,… özgürleşirsen, sende olan açığa çıkmaya başlar ve bunu durdurmaya hiçbir şeyin ya da kimsenin gücü yetmez… Her şey bir seçimdir…

Duygu Şen Aytaç